BEH VĎAKY

Senica - Prietrž - pamätník SNP u Rehúšov

Úvod

Vážení športoví priatelia,

máme za sebou úspešný XVII. ročník Behu vďaky. Nielenže sa nám napokon vydarilo počasie, ale tento ročník si pripísal aj rekordnú účasť pretekárov. Na štart sa v Senici postavilo 105 bežcov z toho početná časť aj spoza rieky Moravy. Taktiež detské a mládežnícke súťaže zaznamenali rekord v počte súťažiacich počtom 150 bežcov.
Spolu s pretekármi sme si pripomenuli aj 100. výročie narodenia atletických legiend, olympijských víťazov Danu a Emila Zátopkovcov, ktorí boli v roku 1988 oficiálnymi hosťami V. ročníka Behu vďaky. Vtedy sa každému bežcovi podpísali na štartovné číslo a mnohí si túto pamiatku uchovávajú dodnes. Ako spomienku na týchto vzácnych ľudí obdržal každý pretekár medailu s vyobrazením Zátopkovcov a Pamätníka SNP.
Naše podujatie sa mohlo úspešne uskutočniť len s podporou Občianskeho združenia Petrus, Mestského úradu v Senici a obce Prietrž. Významnú podporu nám poskytol aj Trnavský samosprávny kraj a tiež hlavní partneri COOP Jednota a.s. Senica a reklamná agentúre Boker v Senici a celá rada ďalších sponzorov. Naše poďakovanie patrí aj Slovenskému červenému krížu v Senici, DHZ a Poľovníckemu združeniu v Prietrži. Samozrejme všetko napokon zladil a zorganizoval zapálený a obetavý kolektív organizačného výboru Behu vďaky, ktorému zvlášť vyslovuje poďakovanie.
Uvedené úspechy nás zaväzujú zodpovedne pripraviť XVIII. ročník Behu vďaky, ktorý sa uskutoční už tradične poslednú augustovú sobotu t.j. 26.8.2023. O podrobnostiach vás budeme včas informovať, no už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie s vami.

Dr. Milan Jablonický, riaditeľ Behu vďaky

 

Propozície

XVIII. ročník BEHU VĎAKY
Senica - Prietrž - Pamätník SNP u RehušovAugust 26, 2023 - 15:30
Štadión FK Senica

Prihlášky: E-mailom do 18.8.2023 na behvdaky@centrum.sk, platba na č.ú. SK89 1111 0000 0015 4053 0007 – 5 € / 130 Kč, takýto pretekár obdrží št.č. so svojim menom. V správe pre prijímateľa uvedte za koho je štartovné zaplatené. Prezentácia: 14:00 – 15:00 hod. na futbalovom štadióne FK Senica s možnosťou prihlásenia sa na mieste.

Cieľ: pamätník SNP u Rehušov
Trať: 11,1 km, asfaltová cesta, kopcovitý terén s celkovým prevýšením cca 300 m
Kategórie: Muži, M-40, M-50, M-60, M-65, M-70
Ženy, Ž-35, Ž-45, Ž-55
Uvedené kategórie budú vyhdnotené samostatne, ak v danej kategórii budú účastní minimálne 3 pretekári. Inak bude ocenený iba víťaz.

Ceny:
V každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári pohárom. Finačnou odmenou budú odmenení prví traja pretekári zo žien a mužov bez rozdielu kategórií.
Vecnými cenami, formou tomboly, budú odmenení vyžrebovaní pretekári ktorí dobehli do cieľa
Prekonanie traťového rekordu mužov, alebo žien bude odmenená finančnou čiastkou 70 €.
Organizátori vyhlásia aj najrýchlejšieho Prietržana, ktorý získa cenu starostky Prietrže. /Prietržan je ten, ktorý má trvalé bydlisko v Prietrži, alebo býval v Prietrži a stále sa cíti Prietržanom/.

Viac informácií

Organizátori

Spolupracujú

MO SZPB Prietrž
DHZ Prietrž

Hlavní funkcionári

Riaditeľ preteku

Milan Jablonický
tel. 0907/706193
e-mail: mlj@centrum.sk

Generálny manažér

Lukáš Nosko
tel. 0918/243349
email: nosko.lu@gmail.com

Mediálni partneri

Hlavný partner

PartneriProjekt podporuje VÚC Trnava

Mapa behu

Copyright © Beh Vďaky 2017