BEH VĎAKY

Senica - Prietrž - pamätník SNP u Rehúšov

Úvod

Vážení športoví priatelia,

máme za sebou úspešný XVI. ročník Behu vďaky Senica-Prietrž-Pamätník SNP u Rehušov. Podujatia sa zúčastnilo 87 bežcov hlavného preteku, z toho 17 žien a 100 detí a mládeže v súťažiach v okolí Pamätníka SNP. Pretek bol prvýkrát zaradený do bežeckej súťaže Moravsko-slovenský bežecký pohár a tak sa takmer dvadsiatka bežcov zúčastnila z druhej strany rieky Morava. Podujatiu prialo aj počasie a tak v cieli čakala bežcov početná divácka návšteva s patričnou kulisou. Víťazi, Lukáš Soural z VSK UNI Brno a Ivana Záškvarová z Bratislavy atakovali rekordy trate, čo sa nakoniec nepodarilo, ale čo nebolo včera neznamená , že nebude o rok. Pozoruhodný výkon podal 9- ročný Jakub Krajč z AK Jablonica, ktorý si trúfol na 11 km trať a zdolal ju časom ktorý sa radil do stredu celkového poradia štartovného pola. Obdivuhodné!

Detské súťaže taktiež zaradené do súťaže Grand prix Záhoria nepostrádali dramatičnosť . Nakoniec sa jasne ukázalo, že mládež odmalička vedená v atletických oddieloch má navrch oproti svojim rovesníkom. Všetci účastníci detských a mládežníckych súťaží boli okrem medailí za umiestnenie odmenení aj účastníckou medailou a drobnými sladkosťami.
Úspešný priebeh celého podujatia sa podarilo zabezpečiť aj vďaka našim hlavným partnerom COOP Jednota a.s. Senica a reklamnej agentúre Boker Senica a ďalším partnerom, ktorí nás neváhali podporiť. Moja vďaka však patrí predovšetkým desiatkam nadšených organizátorov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu podujatia. Ešte pár hodnotení a poučení z tohto ročníka Behu vďaky a už sa všetci tešíme na XVII. ročník Behu vďaky v roku 2022.

Dr. Milan Jablonický, riaditeľ Behu vďaky

 

Propozície

XVII. ročník BEHU VĎAKY
Senica - Prietrž - Pamätník SNP u RehušovAugust 27, 2022 - 15:30
Štadión FK Senica

Prihlášky: E-mailom do 18.8.2022 na behvdaky@centrum.sk, platba na č.ú. SK89 1111 0000 0015 4053 0007 – 5 € / 130 Kč, takýto pretekár obdrží št.č. so svojim menom. V správe pre prijímateľa uvedte za koho je štartovné zaplatené. Prezentácia: 14:00 – 15:00 hod. na futbalovom štadióne FK Senica s možnosťou prihlásenia sa na mieste.
Cieľ: pamätník SNP u Rehušov
Trať: 11,1 km, asfaltová cesta, kopcovitý terén s celkovým prevýšením cca 300 m

Kategórie: Muži, M-40, M-50, M-60, M-65, M-70
Ženy, Ž-35, Ž-45, Ž-55
Uvedené kategórie budú vyhdnotené samostatne, ak v danej kategórii budú účastní minimálne 3 pretekári. Inak bude ocenený iba víťaz.

Ceny:
V každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári pohárom. Finačnou odmenou budú odmenení prví traja pretekári zo žien a mužov bez rozdielu kategórií.
Vecnými cenami, formou tomboly, budú odmenení vyžrebovaní pretekári ktorí dobehli do cieľa
Prekonanie traťového rekordu mužov, alebo žien bude odmenená finančnou čiastkou 70 €.
Organizátori vyhlásia aj najrýchlejšieho Prietržana, ktorý získa cenu starostky Prietrže. /Prietržan je ten, ktorý má trvalé bydlisko v Prietrži, alebo býval v Prietrži a stále sa cíti Prietržanom/.

Viac informácií

Organizátori

Spolupracujú

MO SZPB Prietrž
DHZ Prietrž

Hlavní funkcionári

Riaditeľ preteku

Milan Jablonický
tel. 0907/706193
e-mail: mlj@centrum.sk

Generálny manažér

Lukáš Nosko
tel. 0918/243349
email: nosko.lu@gmail.com

Mediálni partneri

Hlavný partner

PartneriProjekt podporuje VÚC Trnava

Mapa behu

Copyright © Beh Vďaky 2017