BEH VĎAKY

Senica - Prietrž - pamätník SNP u Rehúšov

Úvod

Priatelia,
písal sa rok 1984 a 25. augusta pri plavárni v Senici o 10,30 hodine zaznel výstrel zo štartovacej pištole, aby na trať Senica-Prietrž-Pamätník SNP u Rehúšov poslal 87 členné pretekárske pole vyznávačov cestného behu, ktorému sme dali názov Beh vďaky. Áno, je to už úctyhodných štyridsať rokov od vzniku nášho podujatia, ktoré si odkrútilo 11 ročníkov, aby sa na celých 23 rokov odmlčalo. Dobrá myšlienka však nezanikla a tak Beh vďaky, si na svoje pokračovanie počkal až do roku 2017.
Tento rok sme zahájili prípravu 19. ročníka Behu vďaky, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. augusta, ako súčasť osláv 80.výročia SNP. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa musíme, z časového hľadiska, prispôsobiť celkovému programu osláv 80. výročia SNP a presunúť naše športové podujatie do dopoludňajších hodín. Teda tak, ako sa uskutočňovali aj pôvodné ročníky. Štart hlavného preteku predpokladáme o 10 hodine a začiatok registrácie na detské súťaže u Rehúšov o 9 hodine. Podrobný rozpis nájdete v propozíciách podujatia. Ako už tradične, pre pretekárov sú zabezpečené hodnotné ceny, občerstvenie i zdravotná starostlivosť. Poobedie vyplní kultúrny program a večer posedenie pri partizánskej vatre a country hudbe. Tešíme sa na vašu účasť.
Milan Jablonický, riaditeľ pretekov

 

Propozície

XIX. ročník BEHU VĎAKY
Senica - Prietrž - Pamätník SNP u RehušovAugust 24, 2024
Štadión FK Senica

Prihlášky: E-mailom do 18.8.2024 na behvdaky@centrum.sk, platba na č.ú. SK89 1111 0000 0015 4053 0007 – 6 € / 150 Kč, takýto pretekár obdrží št.č. so svojim menom. V správe pre prijímateľa uvedte za koho je štartovné zaplatené. Prezentácia: 9:00 - 9:45 hod. na futbalovom štadióne FK Senica s možnosťou prihlásenia sa na mieste. Cena štartovného plateného na mieste je 7 € / 175 KČ

Cieľ: pamätník SNP u Rehušov
Trať: 11,1 km, asfaltová cesta, kopcovitý terén s celkovým prevýšením cca 300 m
Kategórie: Muži, M-40, M-50, M-60, M-65, M-70
Ženy, Ž-35, Ž-45, Ž-55
Uvedené kategórie budú vyhodnotené samostatne, ak v danej kategórii budú účastní minimálne 3 pretekári. Inak bude ocenený iba víťaz.

Ceny:
V každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári pohárom. Finačnou odmenou budú odmenení prví traja pretekári zo žien a mužov bez rozdielu kategórií.
Vecnými cenami, formou tomboly, budú odmenení vyžrebovaní pretekári ktorí dobehli do cieľa
Prekonanie traťového rekordu mužov, alebo žien bude odmenená finančnou čiastkou 70 €.
Organizátori vyhlásia aj najrýchlejšieho Prietržana, ktorý získa cenu starostky Prietrže. /Prietržan je ten, ktorý má trvalé bydlisko v Prietrži, alebo býval v Prietrži a stále sa cíti Prietržanom/.

Viac informácií

Organizátori

Spolupracujú

MO SZPB Prietrž
DHZ Prietrž

Hlavní funkcionári

Riaditeľ preteku

Milan Jablonický
tel. 0907/706193
e-mail: mlj@centrum.sk

Generálny manažér

Lukáš Nosko
tel. 0918/243349
email: nosko.lu@gmail.com

Mediálni partneri

Hlavný partner

PartneriProjekt podporuje VÚC Trnava


S podporou fondu PRO SENICA

Mapa behu

Copyright © Beh Vďaky 2017